Καστοριά - Μανιάκοι -Κολ/θου - Μεσοποταμιά - Καλοχώρι

 • Καθημερινές
 • 08:00
 • 11:00
 • 14:00
 • 16:00
 • 18:00
 • Τετάρτες
 • 08:00
 • 09:30
 • 11:30
 • 14:00
 • 16:00
 • 18:00
 • Σάββατο
 • 08:00
 • 11:00
 • 14:00
 • 18:00
 • Κυριακή
 • 14:00
 • 18:00