Στόλος

Το Αστικιό ΚΤΕΛ Καστοριάς έχει ενταγμένα στην δύναμη του 12 (δώδεκα) λεωφορεία εκ των οποίων τα:

  • 2 είναι τύπου MiniBus
  • 1 είναι τύπου MidiBus
  • 9 είναι κανονικά λεωφορεία 12 μέτρων