Κεφαλάρι

 

Καστοριά - Κεφαλάρι
Κεφαλάρι - Καστοριά
Τετάρτες
 14:10
07:50
Τις υπόλοιπες μέρες 
ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ