Κορομηλιά

 

Καστοριά - Κορομηλιά
Κορομηλιά - Καστοριά
Καθημερινές
08:45
14:001
17:551
07:251
09:00
14:20
18:151
Τετάρτη
08:45
12:30
14:001
17:551
07:251
09:00
12:45
14:20
18:151
Σάββατο
14:001
07:301
14:20
Κυριακή & Αργίες
ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ
Τα δρομολόγια με 1 εκτελούνται μέσω Μανιάκων,
τα υπόλοιπα από τον κεντρικό δρόμο (οδός Εγνατίας).