Ομόνοια & Νοσοκομείο

 

Καστοριά - Ομόνοια -
Νοσοκομείο
Νοσοκομείο - Καστοριά
(από παραλία)
Αγορά (Λαϊκή) - Ομόνοια
(μόνο για Τετάρτη)
Καθημερινές
07:05
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
07:20
08:20
08:50
09:20
09:50
10:20
10:50
11:20
11:50
12:20
12:50
13:20
13:50

 

Τετάρτες
07:05
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
11:55
12:30
13:00
13:30
07:20
08:20
08:50
09:20
09:50
10:20
10:50
11:20
11:50
12:20
12:50
13:20
13:50
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00

(επιστροφή από παραλία)
Σάββατο
07:15
08:00
08:55
09:55
10:55
12:00
13:00
07:25
08:20
09:20
10:20
11:20
12:20
13:20
 
Κυριακή & Αργίες
ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ

Αγορά - Ομόνοια

Ομόνοια & Νοσοκομείο