ΤΕΙ

Καστοριά - Τ.Ε.Ι.
Τ.Ε.Ι. - Καστοριά
Καθημερινές
07:55 1
08:10
08:30 2
08:45 3
09:00 1
09:20
09:30 2
09:40
10:00
10:20
10:30 2
10:40
11:00
11:20
11:30 2
11:40
12:00
12:20
12:30 2
12:40
13:00
13:20
13:30 2
13:40
14:00
14:10
14:30 2
14:40
15:00
15:20
15:30 2
15:40
16:00
16:20
16:30 2
16:40
17:00
17:20
17:30 2
17:40
18:00
18:20
18:40
19:00 2
19:40
20:15
20:40 2
08:20
08:50
09:30
09:50
10:10
10:30
10:50
11:10
11:30
11:50
12:10
12:30
12:50
13:10
13:30
13:50
14:20
14:50
15:10
15:30
15:50
16:10
16:30
16:50
17:10
17:30
17:50
18:10
18:30
18:50
19:20
20:00
20:15
20:30
21:00
21:15

Τα δρομολόγια με 1 εκτελούνται από το δρομολόγιο της Μεσοποταμίας
Τα δρομολόγια με 2 εκτελούνται από το δρομολόγιο του Μανιακίου
Τα δρομολόγια με 3 εκτελούνται από το δρομολόγιο της Κορομηλιάς

Σάββατο - Κυριακές - Αργίες και ημέρες που δεν λειτουργεί το ΤΕΙ
ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ