ΖΩΝΗ Α'

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΓΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ

1,10€

1,40€

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

0,60€

0,70€

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ

0,60€

0,70€

ΖΩΝΗ Β'

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΓΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ

1,50€

2,00€

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

0,80€

1,10€

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ

0,80€

1,10€

Scroll to Top