ΖΩΝΗ Α'

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΓΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ

1,20€

1,50€

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

0,70€

0,80€

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ

0,70€

0,80€

ΖΩΝΗ Β'

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΓΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ

1,60€

2,00€

ΜΕΙΩΜΕΝΟ

0,90€

1,20€

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ

0,90€

1,20€

Scroll to Top