Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Καστοριά – Μανιάκοι -Κολ/θου – Μεσοποταμία – Καλοχώρι

Καθημερινές

Τετάρτη

Σάββατο

Κυριακή

-

9:00

8:00

-

-

-

-

-

11:00

11:00

11:00

-

13:00 (Μαθητικό)

13:00 (Μαθητικό)

-

-

14:00

14:00

14:00

14:00

16:00

16:00

-

-

18:00

18:00

18:00

18:00

Καστοριά – Μανιάκοι -Κολ/θου – Μεσοποταμία – Καλοχώρι Επιστροφή

Καθημερινές

Τετάρτη

Σάββατο

Κυριακή

7:40 (Μαθητικό)

7:40 (Μαθητικό)

-

-

-

-

8:15

-

-

9:25

-

-

11:25


11:25

14:25

-

13:25 (Μαθητικό)

13:25 (Μαθητικό)

-

-

14:25

14:25

14:25

14:25

16:25

16:25

-

-

18:25

18:25

18:25

18:25