Καλοχώρι

Καστοριά – Μανιάκοι -Κολ/θου – Μεσοποταμιά – Καλοχώρι

 • Καθημερινές
 • 07:55
 • 11:00
 • 13:00 – Μαθητικό
 • 14:00
 • 16:00
 • 18:00
 • Τετάρτες
 • 07:55
 • 09:30
 • 11:30
 • 13:00 – Μαθητικό
 • 14:00
 • 16:00
 • 18:00
 • Σάββατο
 • 08:00
 • 11:00
 • 14:00
 • 18:00
 • Κυριακή
 • 14:00
 • 18:00

Επιστροφή από Καλοχώρι

 • Καθημερινές
 • 07:20 – Μαθητικό
 • 07:55
 • 11:25
 • 13:25 – Μαθητικό
 • 14:25
 • 16:25
 • 18:25
 • Τετάρτες
 • 07:20 – Μαθητικό
 • 08:15
 • 09:55
 • 11:55
 • 13:25 – Μαθητικό
 • 14:25
 • 16:25
 • 18:25
 • Σάββατο
 • 08:15
 • 11:25
 • 14:25
 • 18:25
 • Κυριακή
 • 14:25
 • 18:25