Μανιάκοι

Καστοριά – Νταϊλάκη – Ζούζουλη – Μανιάκοι

 • Καθημερινές
 • 08:30 Από Νταϊλάκη
 • 09:30 Από Νταϊλάκη
 • 10:30 Από Νταϊλάκη
 • 11:30 Από Νταϊλάκη
 • 12:30 Από Νταϊλάκη
 • 13:30 Από Νταϊλάκη
 • 14:00 Από Ύδρας
 • 14:30 Από Νταϊλάκη
 • 15:30 Από Νταϊλάκη
 • 16:30 Από Νταϊλάκη
 • 17:30 Από Νταϊλάκη
 • 17:55 Από Ύδρας
 • 19:00 Από Νταϊλάκη
 • 19:40 Από Ύδρας
 • 20:40 Από Νταϊλάκη
 • 21:30 Από Ύδρας
 • Σάββατο
 • 08:30 Από Νταϊλάκη
 • 09:30 Από Νταϊλάκη
 • 10:30 Από Νταϊλάκη
 • 11:30 Από Νταϊλάκη
 • 12:30 Από Νταϊλάκη
 • 13:30 Από Νταϊλάκη
 • 14:00 Από Ύδρας
 • 15:00 Από Ύδρας
 • 16:00 Από Ύδρας
 • 17:00 Από Ύδρας
 • 18:00 Από Ύδρας
 • 19:00 Από Ύδρας
 • 19:30 Από Ύδρας
 • 20:30 Από Ύδρας
 • 21:30 Από Ύδρας

Για το Σάββατο απόγευμα, την Κυριακή και αργίες. Η γραμμή εξυπηρετείται απο το δρομολόγιο της Μεσοποταμίας κατά τις απογευματινές ώρες.

 • Κυριακή : Μανιάκοι – Μεσοποταμία
 • 08:00 Από Ύδρας
 • 10:00 Από Ύδρας
 • 12:00 Από Ύδρας
 • 14:00 Από Ύδρας
 • 16:00 Από Ύδρας
 • 18:00 Από Ύδρας
 • 19:00 Από Ύδρας
 • 20:30 Από Ύδρας

Επιστροφή από Μανιάκοι – Καστοριά

 

 • Καθημερινές
 • 6:55
 •  07:30
 •  08:45
 •  09:45
 •  10:45
 •  11:45
 •  12:45
 •  13:45
 •  14:45
 •  15:45
 •  16:45
 •  17:45
 •  19:15
 •  19:50 Όταν έχει ΤΕΙ
 •  20:55
 •  22:00

 

 

 • Σάββατο
 • 7:05
 •  07:35
 •  08:40
 •  09:40
 •  10:40
 •  11:40
 •  12:40
 •  13:45
 •  14:45
 •  15:45
 •  16:45
 •  17:45
 •  18:45
 •  20:10
 •  21:10
 •  22:00
 • Κυριακή
 •  08:45
 •  10:45
 •  12:45
 •  14:45
 •  16:45
 •  18:45
 •  19:10
 •  21:10