Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Καστοριά – Νταϊλάκη – Ζούζουλη – Μανιάκοι

Καθημερινές

Σάββατο

Κυριακή

08:30

08:30

08:00

09:30

09:30

10:00

 10:30

10:30

12:00

11:30

11:30

14:00

12:30

12:30

16:00

13:30

13:30

18:00

14:30

14:00

19:00

15:30

15:00

20:30

16:30

16:00

-

17:30

17:00

-

19:00

18:00

-

20:40

19:30

-

-

20:30

-

21:30

-

-

-

-

-

-

-

 

Για το Σάββατο απόγευμα, την Κυριακή και αργίες. Η γραμμή εξυπηρετείται απο το δρομολόγιο της Μεσοποταμίας κατά τις απογευματινές ώρες.

Μανιάκοι – Μεσοποταμία

Κυριακή

8:00 (Από Ύδρας)

10:00 (Από Ύδρας)

12:00 (Από Ύδρας)

14:00 (Από Ύδρας)

16:00 (Από Ύδρας)

18:00 (Από Ύδρας)

19:00 (Από Ύδρας)

20:30 (Από Ύδρας)

Καστοριά – Νταϊλάκη – Ζούζουλη – Μανιάκοι Επιστροφή

Καθημερινές

Σάββατο

Κυριακή

6:55

7:05

-

 07:30

07:35

-

 08:45

08:40

08:45

09:45

09:40

-

10:45

10:40

 10:45

11:45

 11:40

-

12:45

12:40

12:45

13:45

13:45

-

14:45

14:45

 14:45

15:45

15:45

-

16:45

16:45

16:45

17:45

17:45

-

19:15

 18:45

18:45

19:50 (Όταν έχει ΤΕΙ)

 20:10

19:10

20:55

21:10

21:10

22:00

 22:00

-