Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Καστοριά – Μανιάκοι – Κολοκυνθού – Μεσοποταμία

Καθημερινές

Τετάρτη

Σάββατο

Κυριακή

7:55

7:55

08:00

08:00

-

-

-

-

9:00


9:00

9:00

-

-

-

-

-

10:00

10:00

10:00

10:00

-

-

-

-

11:00

11:00

11:00

-

-

-

-

-

12:00

12:00

12:00

12:00

-

-

-

-

13:00

13:00

13:00

-

14:00

14:00

14:00

14:00

15:00

15:00

15:00

-

16:00

16:00

16:00

16:00

17:00

17:00

17:00

-

18:00

18:00

18:00

18:00

19:30

19:30

19:30

-

20:30

20:30

20:30

20:30

21:30

21:30

21:30

-

 

Καστοριά – Μανιάκοι – Κολοκυνθού – Μεσοποταμία Επιστροφή

Καθημερινές

Τετάρτη

Σάββατο

Κυριακή

6:45

6:45

6:55

-

7:30

7:30

-

-

8:30

8:30

8:30

8:30

-

-

-

-

9:30

9:30

9:30

-

-

-

-

-

10:30

10:30

10:30

10:30

-

-

-

-

11:30

11:30

11:30

-

-

-

-

-

12:30

12:30

12:30

12:30

-

-

-

-

13:30

13:30

13:30

-

14:30

14:30

14:30

14:30

15:30

15:30

15:30

-

16:30

16:30

16:30

16:30

17:30

17:30

17:30

-

18:30

18:30

18:30

18:30

20:00

20:00

20:00

-

21:00

21:00

21:00

21:00

21:50

21:50

21:50

-

  • Για Δέυτερη μέρα Πάσχα, 15 Αυγούστου και Φώτων 8:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 20:30.