Ομόνοια – Νοσοκομείο

Αφετηρία – Ομόνοια – Νοσοκομείο – Παραλια

 • Καθημερινές
 • 07:05
 • 08:00
 • 08:30
 • 09:00
 • 09:30
 • 10:00
 • 10:30
 • 11:00
 • 11:30
 • 12:00
 • 12:30
 • 13:00
 • 13:30
 • Σάββατο
 • 07:15
 • 08:00
 • 08:55
 • 09:55
 • 10:55
 • 12:00
 • 13:00

Από Νοσοκομείο – Αφετηρία

 • Καθημερινές
 • 07:20
 • 08:20
 • 08:50
 • 09:20
 • 09:50
 • 10:20
 • 10:50
 • 11:20
 • 11:50
 • 12:20
 • 12:50
 • 13:20
 • 13:50
 • Σάββατο
 • 07:25
 • 08:20
 • 09:20
 • 10:20
 • 11:20
 • 12:20
 • 13:20