Ομόνοια – Νοσοκομείο

Αφετηρία – Ομόνοια – Νοσοκομείο – Παραλία

Καθημερινές

Σάββατο

7:05

7:15

8:00

-

8:30

-

9:00

-

9:30

-

10:00

-

10:30

-

11:00

-

11:30

-

12:00

-

12:30

-

13:00

-

13:30

-

Αφετηρία – Ομόνοια – Νοσοκομείο Επιστροφή

Καθημερινές

Σάββατο

7:20

7:25

8:20

-

8:50

-

9:20

-

9:50

-

10:20

-

10:50

-

11:20

-

11:50

-

12:20

-

12:50

-

13:20

-

13:50

-

Scroll to Top