Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  • από

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε., σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 28/06/2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο της έδρας της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, για τα παρακάτω θέματα

  1. 1. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Δ.Σ
  2. 2. Τροποποίηση των Άρθρων 13 παρ. 1 και 22 παρ. 2 του καταστατικού

OTO 

  1. 3. Αύξηση στόλου με προσθήκη κοινού λεωφορείου και άδεια εταιρική στο όνομα της «ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε.»

Μέτοχος που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο από μέτοχο, που έχει επίσης δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, και έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα με εξουσιοδότηση, της οποίας έγινε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια ή δημοτική αρχή και η οποία πρέπει να κατατεθεί στο λογιστήριο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση

Επί μη υπάρξεως απαρτίας αυτή θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα την 05/07/2020 χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση.