Κεφαλάρι

Καστοριά – Κεφαλάρι

Καθημερινές

Καθημερινές Επιστροφή

7:40

7:55

13:15 (Μαθητικό - Aπο τα λύκεια)

-

13:55 (Μαθητικό - Απο το λύκεια)

-

14:00

14:25

Για την πρώτη μέρα των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς και Πάσχα  τα δρομολόγια δεν θα εκτελούνται.

Scroll to Top