Επόμενα δρομολόγια

Καστοριά - Μεσοποταμία

Μεσοποταμία - Καστοριά

Καστοριά - Πολυκάρπη

Πολυκάρπη - Καστοριά

Καστοριά - Μανιάκοι

Καστοριά - Πανεπιστήμιο

Καστοριά - Εργατικές

Καστοριά - Νοσοκομείο

Καστοριά - Κορομηλιά

Καστοριά - Κεφαλάρι

Καστοριά - Καλοχώρι

Μανιάκοι - Καστοριά

Πανεπιστήμιο - Καστοριά

Εργατικές - Καστοριά

Νοσοκομείο - Καστοριά

Κορομηλιά - Καστοριά

Κεφαλάρι - Καστοριά

Καλοχώρι - Καστοριά